بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

1401/07/09 14:46:58
پایانی:93,290
(0.16%)
آخرین:93,150
(0.01%)

تعداد معاملات:1,203
حجم:384,901
ارزش معاملات:36B
حجم مبنا:1.07M
88,49097,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,660
93,140
93,150
4,1841
1107
93,100
93,160
771
154
93,040
93,190
10,0682
308,729(80%)
218(100%)
حجمحقیقیتعداد
348,299(90%)
767(99%)
76,172(20%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
36,602(10%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 132,116,185 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.12سرانه فروش حقیقی: 42,363,512 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت373,18671,71575,19781,623-
حمایت281,62380,88776,35986,944-
حمایت187,11685,64577,51990,232275,650
P95,55394,81795,55395,553-
مقاومت1101,04699,575107,700100,874278,570
مقاومت2109,483108,747108,860104,162-
مقاومت3114,976113,505110,022109,483-


آخرین اخبار بوعلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر