بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا

1401/02/31 07:48:18
پایانی:92,980
(0%)
آخرین:94,850
(2.01%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.07M
88,34097,620
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
33,655
91,700
95,400
1001
1100
91,500
96,370
1,5001
31,223
91,000
96,500
1001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت356,66659,33065,25065,843-
حمایت265,84367,17567,22474,889-
حمایت180,34683,01069,19780,477281,550
P89,52390,85589,52389,523-
مقاومت1104,026106,690120,50298,569284,850
مقاومت2113,203114,535122,475104,157-
مقاومت3127,706130,370124,450113,203-


آخرین اخبار بوعلی

نمایش اخبار قدیمی‌تر