بورس۲۴
1401/04/08
11:37
از مجامع چه خبر؟ کدام شرکت ها بیشترین سود را دادند و کدامیک سودی نداشتند؟ + لیست

بورس ۲۴ : بازار مجامع همچنان داغ است. از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون (هشتم تیر ماه) ۲۲۳ شرکت مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را برگزار کردند.

از مجامع چه خبر؟ کدام شرکت ها بیشترین سود را دادند و کدامیک سودی نداشتند؟ + لیست

بورس۲۴ : بازار مجامع همچنان داغ است.


از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون (هشتم تیر ماه) ۲۲۳ شرکت مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را برگزار کردند.


از لحاظ ریالی بیشترین مبلغ سود را شرکت های جم پیلن، شبصیر، خراسان، شغدیر، سخاش، ساوه، فروژ، دلر، فزر، ساروم و سبهان به سهامداران خود داده اند.


اما از لحاظ درصد، شرکت های وطوبی، کزغال، گنگین، کتوسعه، بیوتیک، تنوین، دشیری، سهگمت، جم پیلن، دفارا و فروژ بیشترین درصد تقسیمی سود را داشتند.


یعنی ۱۰۰ درصد یا بیشتر از کل سود واقعی خود را به عنوان سود نقدی در مجمع تصویب کردند.


از بین این ۲۲۳ شرکت، شرکت های فجوش، وگستر، وتوسکا، وفتخار، بکهنوج، کآرا، شپترو، مفاخر، فبیرا، کازرو و ممسنی به دلیل زیان ده بودن سودی برای تقسیم نداشتند و شرکت های کگوثر، خلیبل، بکام، تشتاد، وملت، شپلی، بایکا، خمهر، لپیام، فبستم، شفارا، غفارس، کساپا، سیلام، خکاوه، لوتوس و تکنار نیز سهامداران خود را دست خالی از مجمع بازگرداندند.


سود
سود
سود
انتهای خبر

0
0