اسمارت بورس
1402/07/07
22:14
🟣 الگوریتم‌های عمومی تکنیکال ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ 🔸 شکست خط روند کوتاه مدتی به شکل صعودی + سرانه خریدار حقیقی بالای ۵۰ میلیون تومان + برآیند مثبت حقیقی: تور...

🟣 الگوریتم‌های عمومی تکنیکال ۱۴۰۲/۰۷/۰۵🔸 شکست خط روند کوتاه مدتی به شکل صعودی + سرانه خریدار حقیقی بالای ۵۰ میلیون تومان + برآیند مثبت حقیقی:


توریل، غشصفا، ثشاهد، ونوین، داوه🔸 شکست ترند لاین روز جاری + حجم دیروز، بیشترین حجم ۱۰ روز گذشته:


غشان، ومهان🔸 برخورد از بالا به ابر قرمز کومو و برگشت:


وسپه، ساوه، کویر، کاوه، مفاخر، گوهران، دشیمی🔸 در حال گذر از ابر قرمز کومو رو به بالا:


کزغال، تاصیکو، درهآور، شصفها، کاسپین، وهامون، قصفها، کدما، وتجارت، داوه🔸 کراس MACD روزانه+ برآیند مثبت حقیقی ها+سرانه خریدار حقیقی بیش از ۲ برابر فروشنده:


فرود، غشصفا، تاصیکو، ونوین، فروژ🔸 حجم امروز+ بیشترین حجم در ۱۰ روز گذشته +شکست ترند لاین کوتاه مدتی به شکل صعودی:


کزغال، توریل، فپنتا، غشصفا، سخاش، سجام، ونوین، فلامی، فگستر، حتوکا، حریل، زفکا، خدیزل، کدما، وبیمه، دانا، داوه، اسیاتک، آرمان🔸 پرایس اکشن: —🔸 واگرایی rsi +نزدیک حمایت+ شکست ترند لاین+ سرانه خریدار بیشتر از فروشنده: —🔸 سوپر ترند سبز و کراس میانگین متحرک وزنی ۵ و ۱۰ روزه:


توریل، فرود، غشصفا، سخاش، خکاوه، سجام، شکلر، نیان، خنصیر، میهن، ومهان، ولقمان، فلوله، پکویر، بکام، فگستر، وخارزم، فروژ، وهنر، ختوقا


___


🆔 @SmartBourse_com


🪩 smartbourse.com

انتهای خبر

0
0