وسگیلا

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3334340355358-
حمایت2358361360381-
حمایت13954013653951,293
P419422419419-
مقاومت14564624984421,316
مقاومت2480483503456-
مقاومت3517523508480-

آخرین اخبار وسگیلا

نمایش اخبار قدیمی‌تر