کدال۳۶۰
1400/07/29
14:04
#وسگیلا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان گیلان ▪️ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان در دوره 12 ماهه...

#وسگیلا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان گیلان▪️ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۲,۵۸۴,۸۹۵٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲۶۵ ریال زیان شناسایی کرده است.▪️ «وسگیلا» با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۹,۶۷۸,۹۱۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۲٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۰-۰۷-۲۹ ۱۴:۰۴:۵۶ (۸۰۶۹۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0