کدال۳۶۰
1400/12/15
10:55
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/11/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 از محل...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۷۰۸,۰۸۴ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۹,۲۹۱,۷۸۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴٪ به مبلغ ۱۵۵,۱۹۵,۸۸۱ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۱۲-۱۵ ۱۰:۵۵:۰۵ (۸۵۹۷۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0