کانال تحلیلی پارسیس


نمایش اخبار قدیمی‌تر

افزایش سرمایه

6  خبر در
30 روز اخیر

خودرو

ایران خودرو
2  خبر در
30 روز اخیر

خاور

ایران خودرو دیزل
2  خبر در
30 روز اخیر

ونیکی

سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
2  خبر در
30 روز اخیر

غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
1  خبر در
30 روز اخیر

پکرمان

گروه صنعتی بارز
1  خبر در
30 روز اخیر

سدور

سیمان دورود
1  خبر در
30 روز اخیر

فجام

جام‌دارو
1  خبر در
30 روز اخیر

زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
1  خبر در
30 روز اخیر

ونفت

سرمایه‌گذاری صنعت نفت
1  خبر در
30 روز اخیر

فاما

صنعتی آما
1  خبر در
30 روز اخیر

فملی

ملی صنایع مس ایران
1  خبر در
30 روز اخیر

وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی
1  خبر در
30 روز اخیر

دسبحا

گروه دارویی سبحان
1  خبر در
30 روز اخیر

خساپا

سایپا
1  خبر در
30 روز اخیر

لخزر

پارس خزر
1  خبر در
30 روز اخیر

هرمز

فولاد هرمزگان جنوب
1  خبر در
30 روز اخیر

وامین

س. امین توان آفرین ساز
1  خبر در
30 روز اخیر

ومدیر

گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
1  خبر در
30 روز اخیر

وسپه

سرمایه‌گذاری سپه
1  خبر در
30 روز اخیر