کدال۳۶۰
1401/01/16
11:38
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۷۰۸,۰۸۴ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۹,۲۹۱,۷۸۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۶٪ به مبلغ ۱۸۷,۹۳۴,۹۱۱ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۱۶ ۱۱:۳۹:۵۳ (۸۶۶۸۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0