کدال۳۶۰
1400/12/25
18:10
#وسگیلا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری استان گیلان ▪️ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان در دوره منته...

#وسگیلا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
▪️ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان در دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۲۵ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۶۹ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «وسگیلا» با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۳,۶۷۱,۱۹۶ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۸:۰۹:۵۶ (۸۶۳۱۷۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0