بورس۲۴
1400/10/18
13:57
اخذ سند تفکیکی «وسگیلا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری استان گیلان اعلام نمود که اخذ سند تفکیکی یک واحد ساختمان (اداری -تجاری) مشتمل بر ۱۲ واحد اداری و ۳ واحد تجاری شرکت واقع در بلوار شمسی پور رشت در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۸ افشا نمود.

انتهای خبر

0
0