کدال۳۶۰
1400/06/03
18:40
#وسگیلا اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/12/30 (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان گیلان ▪️ شرکت سر...

#وسگیلا


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (#حسابرسی_شده)(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری استان گیلان
▪️ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۶۹ ریال سود شناسایی کرده بود.▪️ «وسگیلا» با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۵,۸۴۵,۹۵۷ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۴۰۰-۰۶-۰۳ ۱۸:۴۰:۲۱ (۷۸۵۸۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0