اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/06/27
18:01
✅ افشای جزئیات زمین و ساختمان «#وسگیلا» شرکت سرمایه گذاری استان گیلان جزئیات زمین و ساختمان شرکت را افشا کرد. درلینک بخوانید : https://codal.ir...

✅ افشای جزئیات زمین و ساختمان «#وسگیلا»شرکت سرمایه گذاری استان گیلان جزئیات زمین و ساختمان شرکت را افشا کرد.درلینک بخوانید :https://codal.ir/ReportList.aspx?search&TracingNo=۷۹۲۱۵۱&LetterType=-۱&AuditorRef=-۱&PageNumber=۱&Audited&NotAudited&IsNotAudited=false&Childs&Mains&Publisher=false&CompanyState=-۱&Category=-۱&CompanyType=-۱&Consolidatable&NotConsolidatable
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع

انتهای خبر

0
0