کارگزاری آبان
1400/11/24
08:59
📈صف خرید وسکرمان 363 میلیون سهم وساشرقی 175 ميليون سهم وسگیلا 134 میلیون سهم فزر 109 میلیون سهم وسالت 83 میلیون سهم

📈صف خرید


وسکرمان ۳۶۳ میلیون سهم


وساشرقی ۱۷۵ میلیون سهم


وسگیلا ۱۳۴ میلیون سهم


فزر ۱۰۹ میلیون سهم


وسالت ۸۳ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0