کدال۳۶۰
1400/07/03
10:39
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/06/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 از محل واگذاری ...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷,۱۹۹,۱۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۳,۴۱۸,۴۳۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۲٪ به مبلغ ۱۶۰,۸۷۶,۰۱۰ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۰:۳۹:۵۲ (۷۹۸۷۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0