کدال۳۶۰
1400/06/03
10:02
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/05/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 از محل واگذاری ...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۵,۶۹۵,۲۴۱ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۳,۴۱۸,۴۳۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۷٪ به مبلغ ۱۸۱,۷۸۲,۴۴۰ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۶-۰۳ ۱۰:۰۲:۲۶ (۷۸۵۴۲۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0