کدال۳۶۰
1401/01/05
13:45
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری ...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۴۹,۲۹۱,۷۶۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۲۱٪ به مبلغ ۱۸۰,۳۲۲,۵۱۸ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۰۵ ۱۳:۴۵:۰۸ (۸۶۴۶۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0