کدال۳۶۰
1400/08/01
10:35
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/07/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 از محل واگذاری ...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱,۶۸۴,۲۴۸ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۶۰,۱۰۵,۲۴۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴٪ به مبلغ ۱۶۶,۵۴۳,۹۵۳ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۸-۰۱ ۱۰:۳۵:۰۲ (۸۰۸۶۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0