اخبار سایت بورس تهران
1400/06/01
09:39
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۱ شهریور ماه

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی امروز دوشنبه مورخ ۱ شهریورماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، نماد معاملاتی شرکت کارخانجات ایران مرینوس(نمرینو) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای کدال در خصوص تغییرات بیش از ۵۰درصدی قیمت سهام به شماره پیگیری ۷۸۴۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ با محدودیت دامنه نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد .


بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثامان)،(جم)،(جم پیلن)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های سامان گستر اصفهان(ثامان)،پتروشیمی جم(جم)،پلی پروپیلن جم(جم پیلن) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند .


حراج مجدد نمادهای معاملاتی (کترام)،(کنورح)

به اطلاع میرساند، نماد معاملاتی شرکت های تولیدی کاشی تکسرام(کترام)،حق تقدم شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(کنورح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند .


تعلیق نماد معاملاتی (وسهرمز۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان هرمزگان، نماد معاملاتی (وسهرمز۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسخراش۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان خراسان شمالی، نماد معاملاتی (وسخراش۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسکرمان۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت س.سهام عدالت استان کرمان، نماد معاملاتی (وسکرمان۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسرضوی۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت س.سهام عدالت استان خراسان رضوی، نماد معاملاتی (وسرضوی۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسگیلا۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان گیلان، نماد معاملاتی (وسگیلا۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسزنجان۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان زنجان، نماد معاملاتی (وسزنجان۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسخوز۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان خوزستان، نماد معاملاتی (وسخوز۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وساغربی۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان آذربایجان غربی، نماد معاملاتی (وساغربی۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسخراج۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان خراسان جنوبی، نماد معاملاتی (وسخراج۱) تعلیق شد .


تعلیق نماد معاملاتی (وسیزد۱)

با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت شرکت س استان یزد، نماد معاملاتی (وسیزد۱) تعلیق شد .


توقف نماد (خشرق۱) به علت تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت

به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت الکتریک خودرو شرق (خشرق۱) با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد .


وقفه معاملاتی نمادهای (غمارگ۱)، (خبهمن۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت های مارگارین (غمارگ۱)، گروه‌بهمن (خبهمن۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت .


اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی از طریق سلب حق تقدم در نماد معاملاتی(ددامح)

به اطلاع می رساند؛ تعداد ۱۴.۷۲۹.۲۹۵ سهم از سهام ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس در نماد ددامح از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ شروع به پذیره نویسی گردیده است .


انتهای خبر

0
0