بورس۲۴
1400/11/09
17:42
اعطای فرصت به «وسگیلا»جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،اعطای فرصت به شرکت سرمایه گذاری استان گیلان جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

اعطای فرصت به «وسگیلا»جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سرمایه گذاری استان گیلان اعلام نمود با توجه به عدم رعایت مفاد ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ( عدم رعایت الزامات ماده ۷دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران اقدام به اعطای فرصت ۲ ماهه به ناشر (تا تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۲۹)جهت رعایت موارد فوق نموده است.


وسگیلا
انتهای خبر

0
0