کدال۳۶۰
1400/09/03
12:11
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/08/30 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 از محل واگذاری ...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.
▪️ شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۶۰,۱۰۵,۲۴۸ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱٪ به مبلغ ۱۶۲,۲۷۵,۴۷۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۱۲:۱۱:۰۶ (۸۲۱۸۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0