بورس۲۴
1401/02/11
09:57
معجزه کسب بازدهی از بورس

اگر سال ۹۰ ده میلیون تومان در این سهم ها سرمایه گذاری کرده بودید الان دو میلیارد تومان شده بود

معجزه کسب بازدهی از بورس

بورس۲۴ : بعد از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی که در نیمه شهریور سال ۱۳۹۹ با نماد وسخراش برای اولین بار وارد بازار سرمایه شد و بازدهی قابل توجهی داشت، نمادهای شرنگی، غصینو، بپاس، قیستو، کبورس، وبرق، فپنتا، شوش و نتوس پربازده ترین شرکت ها از ابتدای سال ۹۰ تاکنون هستند.


بازدهی تعدیل شده این شرکت ها (با احتساب افزایش سرمایه و سودهای نقدی سالیانه) از ۲۰ هزار درصد تا بالای ۹۹ هزار درصد بوده است.


دشیری، کسرا، شفارس، کرمان، فنورد، انرژی۳، غسالم، غنوش، شسم، خنصیر و کبافق هم طی حدود ۱۰ سال اخیر بین ۱۵ هزار تا حدود ۱۸ هزار درصد بازدهی عاید سهامداران بلند مدتی خود کردند.


در این لیست نام شرکت های بزرگی همچون شبندر، شتران، شبریز، شراز، شپنا، غبشهر، شپدیس، شنفت، شغدیر، شیران، شکربن، فرابورس، فایرا، غشصفا و غچین نیز به چشم می خورد.


بورس
انتهای خبر

0
0