انرژی3

سایراشخاص بورس انرژی

1400/11/02 18:17:36
پایانی:64,050
(-3.94%)
آخرین:63,350
(-4.99%)

تعداد معاملات:1,602
حجم:1.51M
ارزش معاملات:96.89B
حجم مبنا:720,000
63,35070,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
63,350
840,300238
000
63,550
3,5024
000
63,800
2711
1,507,818(100%)
923(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,512,818(100%)
336(100%)
5,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 104,632,440 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 288,380,931 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,1902,10512,73237,530-
حمایت237,53033,98716,27753,768-
حمایت151,70044,61519,81863,801197,610
P80,04076,49780,04080,040-
مقاومت194,21087,125111,92196,278199,640
مقاومت2122,550119,007115,462106,311-
مقاومت3136,720129,635119,007122,550-


آخرین اخبار انرژی۳

نمایش اخبار قدیمی‌تر