شراز

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
7
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت386,30092,125100,86297,950-
حمایت297,950100,862103,777111,300-
حمایت1121,250127,075106,688119,549428,000
P132,900135,812132,900132,900-
مقاومت1156,200162,025182,411146,250433,650
مقاومت2167,850170,762185,322154,499-
مقاومت3191,150196,975188,237167,850-

آخرین اخبار شراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر