بورس۲۴
1401/10/20
13:47
شاخص کل بر فراز سقف قبلی خود ایستاد

امروز نیز مانند روزهای اخیر خریداران دست برتر را داشتند. با وجود اینکه در نیمه دوم بازار فشار عرضه ها اندکی افزایش یافت اما بازار با سبزپوشی ۶۶ درصد از نمادها به پایان رسید.

شاخص کل بر فراز سقف قبلی خود ایستاد

بورس۲۴ : امروز نیز مانند روزهای اخیر خریداران دست برتر را داشتند. با وجود اینکه در نیمه دوم بازار فشار عرضه ها اندکی افزایش یافت اما بازار با سبزپوشی ۶۶ درصد از نمادها به پایان رسید.


ارزش معاملات خرد با رشد یک درصدی نسبت به دیروز در محدوده ۱۰ همت قرار گرفت. پرمعامله ترین گروه ها خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بانک ها و موسسات و استخراج کانه های فلزی بودند. عنوان پرمعامله ترین نمادها به ترتیب به خگستر، فولاد، خودرو، خبهمن، ومعادنح، دی، خساپا، وبملت، شستا و شتران رسید.


در پایان ۱۵۹ صف خرید و ۱۹ صف فروش در بازار وجود داشت. جمع ارزش صفوف خرید بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان و صفوف فروش بالغ بر ۳۶۵ میلیارد تومان بود که عمده این مبلغ مربوط به صف های فروش گدنا و وسالت می شد. حگردشف خفولا و انرژی۱ نیز در رتبه های سوم تا پنجم سنگین ترین صف های فروش بازار قرار گرفتند. در بخش خرید عمده ترین صف ها در اختیار نمادهای خکاوه، فاذر، آبین، خزامیا و شپلی قرار داشت.


امروز تراز پول خرد بازار برای پنجمین روز متوالی مثبت باقی ماند. حقیقی ها بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار کردند. در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله مانند سه روز پیاپی قبلی و عمده روزهای اخیر حقیقی ها اقدام به خروج سرمایه های خود کردند. امروز تراز پول خرد این صندوق ها منفی ۴۳۰ میلیارد تومان بود.


بیشترین پول خرد بازار وارد گروه های استخراج کانه های فلزی، سرمایه گذاری ها، اطلاعات و ارتباطات و بانک ها و موسسات و نمادهای ومعادنح، خبهمن، آریان، ومعادن، های وب، شپدیس، خاور، فولاد، وتجارت، جوین و غزر شد.


گروه های بیمه، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط و محصولات شیمیایی و نمادهای خودرو، کاما، شپنا، ذوب، خگستر، مادیرا، خساپا، آریا، تفارس و نوری متحمل بیشترین خروج حقیقی ها شدند که با عمده ترین حمایت از سوی حقوقی ها همراه بودند.


شاخص کل بیش از ۲۱ هزار واحد رشد را تجربه کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۶۶۸ هزار واحد ایستاد. فولاد، فملی، ومعادن، کچاد، شتران و فخوز بیشترین اثر مثبت و شپدیس عمده ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن نیز با افزایش بیش از ۷ هزار واحدی در ارتفاع ۵۰۳ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس هم با ۲۳۵ واحد رشد به محدوده ۲۱,۱۴۳ واحد رسید.

انتهای خبر

0
0