اخبار فوری بورس
1400/03/02
17:27
گزارش بازار ۲ خرداد ۱۴۰۰ شاخص بورس امروز ۲۰۴۲۱ واحد منفی شد و به عدد ۱،۱۰۷،۷۹۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۶۵۴ میلیارد تومان که ۳۰...

گزارش بازار ۲ خرداد ۱۴۰۰
شاخص بورس امروز ۲۰۴۲۱ واحد منفی شد و به عدد ۱،۱۰۷،۷۹۶ واحد رسید .حجم معاملات بازار ۵۶۵۴ میلیارد تومان که ۳۰۰۹ میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۲۶۴۵ میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . اکثر ارزش معاملات فرابورس اوراق و صندوق بود .
بیشترین ارزش معاملات را به ترتیب سهم های شپنا ، فملی ، شبندر ، خودرو ، خساپا ، وملل ، شتران ، فجر ، برکت ، اپال ، ذوب ، وپارس ، شستا ، کزغال ، وتجارت ... داشتند .بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص شاراک ، سفارس ، وپارس ... بودند .بیشترین تاثیر منفی در شاخص فارس ، فملی ، وپاسار ، شستا ، شپنا ، شبندر ، شتران ، وتجارت ، خودرو ، تاپیکو ، اخابر ، وبصادر ، ومعادن ، کگل ، خساپا ، رمپنا ، پارسان ، شبریز ، کاوه ، شفن ، اپال ، شیران ، وصندوق ... بودند .

بازار امروز شرایط منفی زیادی داشت . گروه سیمانی به دلیل افزایش نرخ مجدد و ۱۲٪ شرایط مثبت پیدا کرد . دیگر گروه ها منفی بودند . تعداد صف فروش های بازار بالا بود . امروز هم تعدادی از سهام مثل سفاسی ، شتوکا ، ولملت ، ثعتما ، فزرین ، غپونه و ... با منفی زیادی باز شدند که احتمالا تعدادی از انها مورد تائید قرار نگیرند . تعداد بسیار محدودی از سهام از گروه های مختلف هم دیگر مثبت های کم رمق بازار را تشکیل دادند . امروز هم پیغام بازگشایی وبملت امد ولی نماد باز نشد .در بازار امروز ۲۰ سهم صف خرید ، ۳۵۶ سهم صف فروش داشتند .بیشترین ارزش معاملات را گروه های پالایشی ، فلزی ، خودرو داشتند .

بازار پایه هم شرایط منفی داشت .

انتهای خبر

0
0