بورسینه
1401/04/01
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #ثفارس ۲۰۷ میلیارد تومان #تکنو ۱۸ میلیارد تومان #آپ ۱۷ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس: #خچر...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#ثفارس ۲۰۷ میلیارد تومان


#تکنو ۱۸ میلیارد تومان


#آپ ۱۷ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#خچرخش ۱۹ میلیارد تومان


#انرژی۱ ۱۵ میلیارد تومان


#وآذر ۴ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#سبزوا ۳ میلیارد تومان


#دماوند ۳ میلیارد تومان


#فرابورس ۱ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#فماک ۳ میلیارد تومان


#کیا ۱ میلیارد تومان


#فرابورس ۱ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0