بورس۲۴
1401/01/31
17:31
معرفی پرسود ترین صنایع و سهم های بورس در فروردین ۱۴۰۱

صنعت استخراج زغال سنگ این ماه با ۲۸ درصد لقب پربازده ترین صنعت را به دست آورد...

معرفی پرسود ترین صنایع و سهم های بورس در فروردین 1401

بورس۲۴ : از ابتدای فروردین تا پایان این ماه ۹۹ درصد از صنایع با رشد ارزش همراه شدند و فقط بازدهی صنعت استخراج نفت گاز منفی بود.


صنعت استخراج زغال سنگ این ماه با ۲۸ درصد لقب پربازده ترین صنعت را به دست آورد.


مخابرات با ۲۶ درصد و صنعت چاپ با ۲۵ درصد دومین و سومین صنایع پربازده در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ بودند.


در این دوره زمانی ۹۳ درصد از شرکت ها توانستند به سهامداران خود سود بدهند.


بیشترین بازدهی های مثبت را به ترتیب ورنا، وسالت، تلیسه، آبین، فبستم، پشاهن، فلوله، خچرخش، ثقزوی، وساپا و زملارد به دست آوردند.


از مجموع ۶۶۸ سهمی که این ماه در بازار معامله شدند فقط ۴۶ سهم افت قیمت داشتند که در صدر آن ها وشمال، انرژی۲، فسدید، غدشت، خفولا، تمحرکه، شمواد، بالاس و ثاصفا قرار گرفتند.


بازدهی شرکت های بورس
بازدهی شرکت های فرابورس و بورس
انتهای خبر

0
0