رشد

صندوق س.رشد پایدار آبان-د

1402/09/06 09:12:39
پایانی:10,032
(0%)
آخرین:10,030
(-0.01%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
9,02911,035
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
121,912
10,038
10,040
5,700,0001
212,000,350
10,037
10,250
5,0001
12,000,000
10,036
10,300
2,9951


آخرین اخبار رشد

نمایش اخبار قدیمی‌تر