اسمارت بورس
1402/02/05
09:42
🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۵ اردیبهشت: ثاصفا، استقلال ۹ اردیبهشت: حاریا، گلدیرا ۱۰ اردیبهشت: ساروم، درازی ۱۱ اردی...

🟣 مجامع شرکت‌ها، اردیبهشت ۱۴۰۲:🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:۵ اردیبهشت: ثاصفا، استقلال


۹ اردیبهشت: حاریا، گلدیرا


۱۰ اردیبهشت: ساروم، درازی


۱۱ اردیبهشت: سرود


۱۳ اردیبهشت: کاذر


۱۷ اردیبهشت: سفانو


۱۹ اردیبهشت: سغرب


۲۰ اردیبهشت: سصوفی


۲۳ اردیبهشت: سخاش


۲۴ اردیبهشت: سبجنو، سنیر، چخزر


۳۰ اردیبهشت: غشوکو🔹مجامع عمومی فوق‌العاده:۵ اردیبهشت: خلنت (سرمایه)، تاصیکو (سرمایه)


۶ اردیبهشت: تایرا (سرمایه)، بسویچ (سرمایه)، غاذر (سرمایه)


۱۰ اردیبهشت: تفارس (سرمایه)، تپکو


۱۲ اردیبهشت: وآداک


___


🆔 @SmartBourse_com

انتهای خبر

0
0