سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

1402/03/02 09:07:10
پایانی:53,190
(0.43%)
آخرین:53,820
(1.62%)

تعداد معاملات:73
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:279,642
50,32055,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
53,780
53,820
1,6741
210,683
53,740
53,900
1,0302
21,676
53,710
54,440
4,5642
26,378(100%)
24(100%)
حجمحقیقیتعداد
26,378(94%)
18(95%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,714(6%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 58,460,242 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 77,946,990 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,55030,36530,83731,680-
حمایت231,68031,58730,99532,401-
حمایت132,44032,25531,15232,84898,820
P33,57033,47733,57033,570-
مقاومت134,33034,14535,24734,291100,050
مقاومت235,46035,36735,40434,738-
مقاومت336,22036,03535,56235,460-


آخرین اخبار سنیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر