سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

1401/05/22 06:56:34
پایانی:25,520
(0%)
آخرین:25,090
(-1.68%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:587,774
24,25026,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
142,226
25,060
25,290
7,0173
15,684
25,050
25,340
2001
1302
25,040
25,380
1,0001
277,573(100%)
114(99%)
حجمحقیقیتعداد
278,373(100%)
101(100%)
800(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 62,137,394 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 70,337,415 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,76014,12517,29223,730-
حمایت223,73022,91218,34928,569-
حمایت128,43026,79519,40431,56098,620
P36,40035,58236,40036,400-
مقاومت141,10039,46546,85541,239100,110
مقاومت249,07048,25247,91044,230-
مقاومت353,77052,13548,96749,070-


آخرین اخبار سنیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر