سبجنو

سیمان‌ بجنورد

1401/04/04 18:06:36
پایانی:39,250
(0.05%)
آخرین:38,900
(-0.84%)

تعداد معاملات:163
حجم:203,258
ارزش معاملات:7.98B
حجم مبنا:382,360
37,27041,190
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,500
38,850
39,240
1,4581
12,000
38,820
39,250
2,5921
43,907
38,810
39,480
5,6591
201,758(99%)
36(97%)
حجمحقیقیتعداد
201,258(99%)
70(99%)
1,500(1%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
2,000(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 219,972,263 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.95سرانه فروش حقیقی: 112,848,235 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,20026,24028,45032,580-
حمایت232,58032,10029,18735,956-
حمایت136,04035,08029,92338,043116,520
P41,42040,94041,42041,420-
مقاومت144,88043,92049,07644,796118,660
مقاومت250,26049,78049,81246,883-
مقاومت353,72052,76050,55050,260-


آخرین اخبار سبجنو

نمایش اخبار قدیمی‌تر