سبجنو

سیمان‌ بجنورد

1401/05/29 10:04:40
پایانی:36,170
(0%)
آخرین:36,580
(1.13%)

تعداد معاملات:23
حجم:21,856
ارزش معاملات:791M
حجم مبنا:414,708
34,37037,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2450
36,010
36,400
2001
21,236
36,000
36,490
3001
1300
35,900
36,500
3,3171
21,856(100%)
11(100%)
حجمحقیقیتعداد
21,856(100%)
12(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 71,866,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 65,877,626 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت327,20026,24028,45032,580-
حمایت232,58032,10029,18735,956-
حمایت136,04035,08029,92338,043116,520
P41,42040,94041,42041,420-
مقاومت144,88043,92049,07644,796118,660
مقاومت250,26049,78049,81246,883-
مقاومت353,72052,76050,55050,260-


آخرین اخبار سبجنو

نمایش اخبار قدیمی‌تر