استقلال

استقلال

1402/09/05 12:20:56
پایانی:1,700
(0%)
آخرین:1,666
(-2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.86M
1,6661,734
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,666
1,269,04936
000
1,700
3,0903
000
1,720
30,0001


آخرین اخبار استقلال

نمایش اخبار قدیمی‌تر