سوشی سوآپ

رمزارز - رتبه 148
قیمت :
48,000 تومان
$1.0000 
3%-

معاملات روزانه$70,045,724
حجم بازار$193,568,850
سکه در گردش127,244,443
عرضه کل243,962,724

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

46,000
48,000

47,355
47,860

46,621
48,304

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

2.4%-
3%-
0%-

آخرین اخبار سوشی سوآپ

نمایش اخبار قدیمی‌تر