سوشی سوآپ

رمزارز - رتبه
قیمت :
59,147 تومان
$1.0000 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1.23
1.24

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار سوشی سوآپ

نمایش اخبار قدیمی‌تر