سوشی سوآپ

رمزارز - رتبه
قیمت :
42,625 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.7338
0.7417

0.7330
0.7420

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار سوشی سوآپ

نمایش اخبار قدیمی‌تر