ایاس

رمزارز - رتبه 40
قیمت :
39,292 تومان
$1.0000 
7.5%-

معاملات روزانه$464,239,876
حجم بازار$1,284,765,769
سکه در گردش997,573,759
عرضه کل1,061,006,819

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

38,902
40,276

39,155
39,361

38,813
40,166

39,277
39,688

39,110
39,439

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.3%-
7.5%-
3.9%-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
5
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
4
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت30000-
حمایت20000-
حمایت100013
P1111-
مقاومت111113
مقاومت21111-
مقاومت32221-

آخرین اخبار ایاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر