سهم گلچین
1402/08/23
08:34
🔸 معرفی کمترین پی / ای  و ارزش بازار گروه #زراعت بعد از گزارش فصل تابستان #جوین  5.79 #زقیام  6.76 #زشگزا  6.83 #زبینا  6.93 #سیمرغ  7.25 #زشریف  ...

🔸 معرفی کمترین پی / ای و ارزش بازار گروه #زراعت بعد از گزارش فصل تابستان


#جوین ۵.۷۹


#زقیام ۶.۷۶


#زشگزا ۶.۸۳


#زبینا ۶.۹۳


#سیمرغ ۷.۲۵


#زشریف ۷.۴۸


#زفکا ۹.۰۱


#زفجر ۹.۴۸


#زدشت ۹.۶۵


#زمگسا ۹.۷


#تلیسه ۹.۹۹


#سپید ۱۰.۶۹


#زکوثر ۱۲.۷۹


#زکشت ۱۳.۰۸


#زگلدشت ۱۴.۴۷


#زملارد ۲۲.۸۵


#زپارس ۲۴.۲۶


#آبین ۸۷.۴✅میانگین پی / ای گروه: ۹:۳۰ آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۰۸/۲۲انتهای خبر

0
0