جوین

کشت و صنعت جوین

1402/03/02 09:06:47
پایانی:8,680
(2.35%)
آخرین:8,610
(1.53%)

تعداد معاملات:19
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
8,2308,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
261,263
8,640
8,710
10,0001
110,000
8,630
8,720
278,9565
110,000
8,620
8,730
759,22211
159,885(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
159,885(100%)
7(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 231,300,300 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 198,257,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,2964,4505,1005,443-
حمایت25,4435,5205,3166,436-
حمایت16,8967,0505,5337,05025,050
P8,0438,1208,0438,043-
مقاومت19,4969,65011,1669,03625,150
مقاومت210,64310,72011,3839,650-
مقاومت312,09612,25011,60010,643-


آخرین اخبار جوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر