جوين

كشت و صنعت جوين

1401/05/20 10:58:59
پایانی:4,693
(1.71%)
آخرین:4,752
(2.99%)

تعداد معاملات:62
حجم:1.69M
ارزش معاملات:8.07B
حجم مبنا:2.98M
4,4764,752
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
623,397,992
4,752
5,000
788,7308
11,250
4,750
5,140
20,3061
434,555
4,691
5,630
10,0001
1,498,565(88%)
14(93%)
حجمحقیقیتعداد
1,198,565(71%)
41(98%)
200,000(12%)
1(7%)
حجمحقوقیتعداد
500,000(29%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 502,340,396 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.66سرانه فروش حقیقی: 137,191,842 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3633,3853,6133,796-
حمایت23,7963,8073,6894,144-
حمایت14,2744,2963,7654,35814,256
P4,7074,7184,7074,707-
مقاومت15,1855,2075,7385,05514,256
مقاومت25,6185,6295,8145,269-
مقاومت36,0966,1185,8905,618-


آخرین اخبار جوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر