بورس۲۴
1401/04/11
13:23
تداوم روزهای منفی بورس

ارزش معاملات خرد امروز با حدود ۴ درصد افت نسبت به روز چهارشنبه به حدود ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. عمده ترین داد و ستدهای روز جاری در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، بانک ها و موسسات و سرمایه گذاری ها انجام شد.

تداوم روزهای منفی بورس

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد امروز با حدود ۴ درصد افت نسبت به روز چهارشنبه به حدود ۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. عمده ترین داد و ستدهای روز جاری در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، بانک ها و موسسات و سرمایه گذاری ها انجام شد.


گروه های لاستیک و پلاستیک، انبوه سازی و زراعت بیشترین ورود پول حقیقی (خروج حقوقی) و گروه های بانکی، خودرو و قطعه ساز، فلزی، فراورده های نفتی و سرمایه گذاری ها بیشترین ورود پول حقوقی (خروج حقیقی) را ثبت کردند.


تراز پول خرد بازار منفی ۵۸۵ میلیارد تومان و در صندوق های با درآمد ثابت بازار منفی ۷۰ میلیارد تومان شد. نمادهای شپنا، خودرو، خساپا، وساپا، شستا، فملی، وبملت، خگستر و وبصادر در صدر فروش های حقیقی به حقوقی قرار گرفتند و نمادهای شسپا، پلاستح، ثفارس، ثنور، فزر، خاورح، تلیسه، شرانل، آبین، خلیبل و خنصیر بیشترین خریدهای حقیقی از حقوقی بودند.


در پی معاملات امروز، شاخص کل ۱۲ هزار و ۸۴ واحد کاهش داشت و بار دیگر به محدوده یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد عقب نشینی کرد. شاخص هموزن نیز با افت ۴ هزار و ۲۷۸ واحدی در ارتفاع ۴۱۷ هزار واحدی قرار گرفت. از ارتفاع شاخص فرابورس هم ۲۰۲ واحد کاسته شد.


نمادهای فولاد، پارس، خودرو، وبملت، فملی، شستا و شبندر بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل و کگهر، آریا، زاگرس، شاوان، فغدیر، دی و دماوند عمده ترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

انتهای خبر

0
0