کگهر

سنگ آهن گهرزمین

1401/05/22 01:32:13
پایانی:43,950
(0%)
آخرین:43,400
(-1.25%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.73M
41,80046,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1800
43,250
43,850
143,4681
1500
43,200
43,900
96,5932
25,500
43,050
43,950
18,0001
24,281(55%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
44,281(100%)
24(100%)
20,000(45%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,357,497 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.66سرانه فروش حقیقی: 81,089,581 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.52
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
16
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت334,90034,40035,90038,400-
حمایت238,40038,15036,40040,692-
حمایت140,90040,40036,90042,108129,400
P44,40044,15044,40044,400-
مقاومت146,90046,40049,89946,692130,400
مقاومت250,40050,15050,39948,108-
مقاومت352,90052,40050,90050,400-


آخرین اخبار کگهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر