بورس۲۴
1402/08/02
13:42
بازگشت شاخص کل به مرز ۲ میلیون واحد

امروز شاهد خروج حدود ۴۶۵ میلیارد تومان پول خرد از بازار بودیم. گروه های فرآورده های نفتی، بانکی و شیمیایی بیشترین نقدینگی حقیقی را از دست دادند.

بورس۲۴ : خالص ارزش معاملات خرد با بیش از ۱۲ درصد رشد نسبت به دیروز به محدوده ۳,۸ همت رسید. پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب فلزی، خودرو و قطعه ساز، بانکی، انبوه سازی و سرمایه گذاری بودند.


امروز شاهد خروج حدود ۴۶۵ میلیارد تومان پول خرد از بازار بودیم. گروه های فرآورده های نفتی، بانکی و شیمیایی بیشترین نقدینگی حقیقی را از دست دادند. در مقابل، گروه های تولید محصولات کامپیوتری، دباغی و پرداخت چرم و استخراج نفت گاز بیشترین سرمایه های خرد را جذب کردند.


نمادهای وسدید، خودرو، نیان، وملی، حفاری، توریل، گشان، وپسا، حآفرین، تاپکیش، غبهنوش و بالبر صدرنشین خریدهای حقیقی از حقوقی ها شدند. در راس حمایت های حقوقی نمادهای شبندر، شپنا، کرازی، بازرگام، وبملت، فولاد، شتران، ثمسکن، آریان، خساپا و وتجارت قرار گرفتند.


شاخص کل امروز با افت بیش از ۲۱ هزار واحد به ۲ میلیون واحد برگشت. طی یک ماه اخیر این سومین بار است که شاخص کل پس از رشد اندکی مجددا به این مرز بازمی گردد. فولاد، شبندر، پارس، خودرو، ومعادن، حکشتی و فملی بیشترین اثر منفی را بر آن داشتند.


شاخص هموزن نیز با از دست دادن حدود ۱۰ هزار واحد از ارتفاع خود به سطح ۶۷۶ هزار واحد رسید.


شاخص فرابورس هم ۲۹۶ واحد منفی خورد.


انتهای خبر

0
0