بورس۲۴
1401/04/08
13:22
حقیقی ها همچنان در حال خروج از بورس

ارزش معاملات خرد تقریبا در همان محدوده روز قبل و نزدیک به ۳ و نیم همت بود. تراز پول خرد بازار به منفی ۴۴۴ میلیارد تومان و در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به مثبت ۲۶۷ میلیارد تومان رسید.

حقیقی ها همچنان در حال خروج از بورس

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد تقریبا در همان محدوده روز قبل و نزدیک به ۳ و نیم همت بود. تراز پول خرد بازار به منفی ۴۴۴ میلیارد تومان و در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به مثبت ۲۶۷ میلیارد تومان رسید.


بیشترین فروش های حقیقی به حقوقی نامدهای شپنا، خگستر، شفا، خودرو، شستا، فارس، خزامیا، وتوکا، خساپا و خکاوه بودند. عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی را وبملت، وساپا، بفجر، تفارس، پلاستح، مبین، وبانک، شرانل، شکربن و کمنگنز تشکیل داد.


در پایان داد و ستدهای روز جاری، شاخص کل ۷۱۶ واحد اصلاح شد و به محدوده ۱ میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید. نمادهای شپنا، فارس، نوری و شتران بیشترین نقش منفی و بفجر، وغدیر و مبین بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن اما با ۳۸۸ واحد رشد در ارتفاع ۴۲۱ هزار واحد ایستاد. از ارتفاع شاخص فرابورس نیز ۲۷ واحد کاسته شد.


از نکات قابل توجه امروز برابر شدن تعداد سهام سبزپوش و قرمزپوش در دقایق پایانی بود. تعداد نمادهای مثبت و منفی در حالی در انتهای بازار در عدد ۳۰۴ با هم مساوی شدند که در ابتدای بازار ۲۲۵ نماد مثبت و ۳۵۰ نماد منفی بودند.

انتهای خبر

0
0