هارمونی

رمزارز - رتبه 46
قیمت :
8,296 تومان
$0 
0.6%-

معاملات روزانه$264,854,099
حجم بازار$3,367,354,989
سکه در گردش11,593,344,332
عرضه کل13,321,977,332

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.2853
0.2926

0.2875
0.2965

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.6%+
0.6%-
18.3%-