سهم گلچین
1402/08/01
07:51
#خزامیا اطلاعیه 1402/07/30 *زامياد* 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۰ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۶۱ درصد افزایش سود نسبت ...

#خزامیا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*زامیاد*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهhttps://t.me/saham_goolchin#تپمپی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گروه صنایع پمپ سازی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۶۵۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۳۰ درصد
#وپاسار


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بانک پاسارگاد*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۵ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کفرا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فرآورده های نسوز ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۱۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#چدن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولیدی چدن سازان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۲۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#نوین


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بیمه نوین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۶۹) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۱۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#ختوقا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ (۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده است
#شکبیر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پتروشیمی امیر کبیر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۶,۰۷۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#آپ


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*آسان پرداخت پرشین*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ریشمک


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*تولید و صادرات ریشمک*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۸۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۲۶ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#قاسم


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*قاسم ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۷۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#خودکفا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*اقتصادی و خودکفائی آزادگان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۳ درصد کاهش زیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ثمسکن


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*گروه سرمایه گذاری مسکن*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷۲۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۹۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#سفاسی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فارسیت اهواز*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳۱) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۲۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است
#کاذر


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فرآورده های نسوز آذر*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۷۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شراز


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*پالایش نفت شیراز*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۳۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#دفرا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فراورده های تزریقی و دارویی ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۰۰۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#کزغال


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*زغال سنگ پروده طبس*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۲۴۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#وخارزم


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری خوارزمی*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۰۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#زمگسا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*کشاورزی و دامپروری مگسال*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0