دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

1402/09/15 10:15:02
پایانی:36,740
(0.21%)
آخرین:36,560
(-0.27%)

تعداد معاملات:35
حجم:106,407
ارزش معاملات:3.94B
حجم مبنا:560,000
34,83038,490
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2890
37,020
37,390
6421
31,510
36,990
37,400
1,3811
31,680
36,960
37,500
4221
66,374(62%)
12(80%)
حجمحقیقیتعداد
85,857(81%)
8(89%)
40,033(38%)
3(20%)
حجمحقوقیتعداد
20,550(19%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 203,215,063 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.52سرانه فروش حقیقی: 394,298,272 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.94
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
11
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,37320,19523,73225,626-
حمایت225,62626,03724,91231,031-
حمایت133,52334,34526,09134,371122,400
P39,77640,18739,77639,776-
مقاومت147,67348,49556,74845,181125,580
مقاومت253,92654,33757,92748,521-
مقاومت361,82362,64559,10753,926-


آخرین اخبار دفرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر