دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

1401/05/22 06:51:19
پایانی:16,940
(0%)
آخرین:17,020
(0.47%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:885,478
16,10017,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
160
16,830
17,020
1,0241
1630
16,800
17,100
2961
1253
16,750
17,120
2,3571
122,761(71%)
19(95%)
حجمحقیقیتعداد
172,761(100%)
22(100%)
50,000(29%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 109,451,123 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 133,025,970 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
17
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
10
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,45612,26513,05714,233-
حمایت214,23314,13713,32115,444-
حمایت115,62615,43513,58516,19250,700
P17,40317,30717,40317,403-
مقاومت118,79618,60520,45418,61451,220
مقاومت220,57320,47720,71819,362-
مقاومت321,96621,77520,98220,573-


آخرین اخبار دفرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر