بورس۲۴
1403/01/15
13:43
شرح حال بورس در آخرین روز معاملاتی هفته

حقیقی ها امروز هم پول از بازار خارج کردند اما تقریبا نصف دیروز و به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان که عمده این پول از نمادهای خساپا، خودرو، خگستر، کرومیت، شستا، وبملت، رمپنا، شتران، وتجارت و شپدیس خروج یافت.

بورس۲۴ : امروز بازار متعادل تر و پرتقاضاتر از دیروز بود اما با این وجود پس از گذشت یک ساعت در نتیجه عقب نشینی خریداران، فشار عرضه ها مضاعف شد و در نهایت بازار با سرخپوشی ۵۷ درصد از نمادها به پایان رسید.


خالص ارزش معاملات خرد کاهشی بود و با ۱۹ درصد افت نسبت به دیروز به کمتر از ۳,۴ همت رسید. گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و انبوه سازی در صدر بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.


حقیقی ها امروز هم پول از بازار خارج کردند اما تقریبا نصف دیروز و به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان که عمده این پول از نمادهای خساپا، خودرو، خگستر، کرومیت، شستا، وبملت، رمپنا، شتران، وتجارت و شپدیس خروج یافت. در نمادهای شساختح، فزر، چکاپا، ستران، سیستم، فسبزوار، خکمک، حشکوه، سپیدار، وسپه و های وب شاهد بیشترین تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها بودیم.


شاخص کل به رشد ۵ هزار و ۶۴۲ واحدی بسنده کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد ایستاد که عمدتا تحت تاثیر مثبت نمادهای فملی، فولاد، نوری، شپنا، سیستم، فارس و ثفارس قرار داشت.


شاخص هموزن اما ۱۲۸ واحد افت کرد. از ارتفاع شاخص فرابورس نیز ۵۴ واحد کاسته شد.


انتهای خبر

0
0