ستران

سیمان‌ تهران‌

1402/09/15 11:01:10
پایانی:5,720
(0.17%)
آخرین:5,730
(0.35%)

تعداد معاملات:484
حجم:7.18M
ارزش معاملات:41.1B
حجم مبنا:6.8M
5,3206,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,548
5,730
5,740
379,68410
229,331
5,720
5,750
58,7975
5172,336
5,710
5,760
190,0164
3,319,070(42%)
81(94%)
حجمحقیقیتعداد
7,151,696(90%)
128(98%)
4,659,332(58%)
5(6%)
حجمحقوقیتعداد
826,706(10%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 234,383,708 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.73سرانه فروش حقیقی: 319,591,415 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت331,06335,11541,19239,166-
حمایت239,16641,19243,21948,453-
حمایت155,37359,42545,24454,190213,680
P63,47665,50263,47663,476-
مقاومت179,68383,73597,91572,763214,740
مقاومت287,78689,81299,94078,500-
مقاومت3103,993108,045101,96787,786-


آخرین اخبار ستران

نمایش اخبار قدیمی‌تر