ستران

سيمان‌ تهران‌

1401/04/16 22:14:37
پایانی:33,250
(1.74%)
آخرین:32,880
(0.61%)

تعداد معاملات:727
حجم:1.86M
ارزش معاملات:61.86B
حجم مبنا:700,000
30,72034,640
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,150
32,880
32,880
6351
2374
32,790
32,890
9,3622
130,000
32,710
32,900
30,0837
1,052,333(70%)
153(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,499,934(99%)
277(99%)
459,397(30%)
4(3%)
حجمحقوقیتعداد
11,796(1%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 228,693,282 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 180,046,229 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
19
خرید
8
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,29319,79522,04721,296-
حمایت221,29622,04722,79824,738-
حمایت127,30328,80523,54926,86499,930
P30,30631,05730,30630,306-
مقاومت136,31337,81543,07033,74899,930
مقاومت239,31640,06743,82135,874-
مقاومت345,32346,82544,57239,316-


آخرین اخبار ستران

نمایش اخبار قدیمی‌تر