ستران

سیمان‌ تهران‌

1401/05/22 07:59:00
پایانی:26,700
(0%)
آخرین:26,520
(-0.67%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:700,000
25,10028,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,028
25,900
27,450
5,1521
12,764
25,880
27,700
711
14,109
25,870
27,970
7,0001
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,79610,63513,28218,253-
حمایت218,25317,67214,16522,298-
حمایت122,38621,22515,04724,79778,640
P28,84328,26228,84328,843-
مقاومت132,97631,81537,99232,88879,800
مقاومت239,43338,85238,87435,387-
مقاومت343,56642,40539,75739,433-


آخرین اخبار ستران

نمایش اخبار قدیمی‌تر