بورس نیوز
1401/02/04
10:44
تغییر حجم مبنای برخی از نماد‌های معاملاتی در بازار‌های اول و دوم

حجم مبنای نماد‌های معاملاتی "افرا"، "آریا"، "بجهرم"، بهپاک"، "پیزد"، "تجلی"، "خدیزل"، "دتولید"، "زکشت"، "سبزوا"، "شجم"، "غشهداب"، "غمینو"، "قاسم"، "کرمان"، "کیمیا" و "ولبهمن" از فردا دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ اعمال نخواهد شد.


انتهای خبر

0
0