اسمارت بورس
1402/07/12
08:49
🟣 مجامع شرکت‌ها، مهر ۱۴۰۲: 🔸مجامع عمومی عادی سالیانه: ۱۲ مهر: حکشتی ۱۵ مهر: خفناور ۱۶ مهر: قجام ۱۷مهر: وسبحان ۱۹ مهر: کفرآور ۲۴ مهر: وجامی 🔹مجام...

🟣 مجامع شرکت‌ها، مهر ۱۴۰۲:🔸مجامع عمومی عادی سالیانه:۱۲ مهر: حکشتی


۱۵ مهر: خفناور


۱۶ مهر: قجام


۱۷مهر: وسبحان


۱۹ مهر: کفرآور


۲۴ مهر: وجامی🔹مجامع عمومی فوق العاده:۱۳ مهر: شاروم (سرمایه)، لخزر


۱۵ مهر: وبصادر


۱۶ مهر: حخزر (سرمایه)، ثبهساز، ثامید، سکرما


۱۸ مهر: درازی، سفارس


۱۹ مهر: خریخت (سرمایه)


۲۲ مهر: معیار


۲۳ مهر: غگل، نتوس، کنگین


۲۷ مهر: غشهد (سرمایه)


۲۹ مهر: کمقره


___


🆔 @SmartBourse_com


🪩 smartbourse.com

انتهای خبر

0
0