خريخت

صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌

1401/04/16 21:32:46
پایانی:3,763
(0.96%)
آخرین:3,728
(0.02%)

تعداد معاملات:1,778
حجم:26.5M
ارزش معاملات:99.75B
حجم مبنا:3.98M
3,5413,913
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2400,000
3,727
3,728
177,8451
218,216
3,704
3,729
18,0001
6274,228
3,700
3,741
56,9202
50,419,676(96%)
554(99%)
حجمحقیقیتعداد
49,395,684(94%)
704(99%)
2,090,152(4%)
6(1%)
حجمحقوقیتعداد
3,114,144(6%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 342,471,553 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.30سرانه فروش حقیقی: 264,028,350 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9561,8972,0812,383-
حمایت22,3832,3532,1422,664-
حمایت12,6912,6322,2032,8378,860
P3,1183,0883,1183,118-
مقاومت13,4263,3673,7963,3999,109
مقاومت23,8533,8233,8573,572-
مقاومت34,1614,1023,9183,853-


آخرین اخبار خریخت

نمایش اخبار قدیمی‌تر