وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

1402/09/06 09:17:48
پایانی:2,329
(0.38%)
آخرین:2,332
(0.51%)

تعداد معاملات:11
حجم:68,311
ارزش معاملات:159M
حجم مبنا:1
2,1582,482
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,710
2,332
2,342
10,0001
12,678
2,331
2,350
19,0002
5128,077
2,330
2,352
12,5451
50,640(71%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
56,309(79%)
4(80%)
20,923(29%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
15,254(21%)
1(20%)
سرانه خرید حقیقی: 39,313,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 32,785,915 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6141,5521,7472,067-
حمایت22,0672,0361,8122,365-
حمایت12,3962,3341,8772,5508,081
P2,8492,8182,8492,849-
مقاومت13,1783,1163,5723,1478,215
مقاومت23,6313,6003,6373,332-
مقاومت33,9603,8983,7023,631-


آخرین اخبار وسبحان

نمایش اخبار قدیمی‌تر