بورس پلنر
1401/02/01
09:53
📌عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران نمادهای #افرا، #آریا، #بجهرم، #بهپاک، #پیزد، #تجلی، #خدیزل، #د...

📌 عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایراننمادهای #افرا، #آریا، #بجهرم، #بهپاک، #پیزد، #تجلی، #خدیزل، #دتولید، #زکشت،#سبزوا، #شجم، #غشهداب، #غمینو، #قاسم، #کرمان، #کیمیا و #ولبهمن از روز دوشنبه ۵ اردیبهشت بدون در نطر گرفتن حجم مبنا معامله می‌شوند.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0